Kto sme

Ateliér Rally_arch je architektonická a projekčná spoločnosť založená Ing. arch. Stanislavom Pechom, ktorá sa zameriava predovšetkým na klientov, ktorí uprednostňujú precíznosť s dôrazom na detail a dokonalé technické spracovanie. Zároveň si dobre uvedomujú nároky na projekt v spojitosti s kvalitnou realizáciou stavby.

Čo poskytujeme

  • konzultačné a poradenské služby
  • meračské práce v oblasti zameriavania interiérov a celých objektov
  • spracovanie investičných zámerov
  • spracovanie architektonických štúdií
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
  • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • autorský dozor počas realizácie stavby
  • tvorbu 3D modelov a vizualizácie interiérov a exteriérov
  • spracovanie skutočného vyhotovenia stavby